[NBD] Ćwiczenia 1

EDIT: Rozwiązanie zadania 7 zmienione na wersję używającą 'case class’ – zgodnie z wykładem.

Rozwiązanie, zawiera komentarze, więc nie oddawać bez czytania i zrozumienia, bo jak się o coś zapyta to z kodu nie ma szans zrozumieć jak to działa:

import scala.collection.mutable.ListBuffer

object Lab1 {
 def main(args: Array[String]): Unit =
 {
  val days = List("Poniedzialek", "Wtorek", "Sroda", "Czwartek", "Piatek", "Sobota", "Niedziela")

  // 1 A
  var ret = ""
  for (day <- days) {
   ret += day + "\n"
  }
  println("1 A")
  println(ret)

  // 1 B
  ret = ""
  for (day <- days) {
   if (day.startsWith("P")) {
    ret += day + "\n"
   }
  }
  println("1 B")
  println(ret)

  // 1 C
  ret = ""
  days.foreach { day => ret += day + "\n" }
  println("1 C")
  println(ret)

  // 1 D
  ret = ""
  var i = 0
  while (i < days.length) {
   ret += days(i) + "\n"
   i += 1
  }
  println("1 D")
  println(ret)

  // 1 E
  println("1 E")
  println(generateList(days, ""))

  // 1 F
  println("1 F")
  println(generateListReverse(days, ""))

  // 1 G
  println("1 G left")
  println(days.foldLeft("")(_ + "\n" + _ ))
  println("1 G right")
  println(days.foldRight("")(_ + "\n" + _))

  // 1 H
  println("1 H")
  println(days.foldRight("\n") { (element, input) => if (element.startsWith("P")) input + element+ "\n" else input })

  // 2
  val priceMap = Map("Jablko" -> 100, "Pomidor" -> 200)

  println("2")
  println(priceMap.map({case(a,b) => a -> b * 0.9}))

  // 3
  println
  println("3")
  val tuple3 : (String, Int, Double) = ("Al", 42, 200.0)
  printTuple3(tuple3)

  // 4
  println
  println("4")
  val cenaPomidora : Option[Int] = priceMap.get("Pomidor")
  if (cenaPomidora.isDefined) {
   println("Cena pomidora: " + cenaPomidora.get)
  } else {
   println("Nie ma ceny Pomidora w cenniku.")
  }

  // 5
  println
  println("5")
  var element = "Sobota"
  println(element, dayDescription(element))
  element = "Poniedzialek"
  println(element, dayDescription(element))
  element = "Test"
  println(element, dayDescription(element))

  // 6
  println
  println("6")
  val konto1 = new KontoBankowe()
  val konto2 = new KontoBankowe(300)
  println(konto1.stanKonta, konto2.stanKonta)

  konto1.wplata(111)
  konto2.wplata(222)
  println(konto1.stanKonta, konto2.stanKonta)

  konto1.wyplata(11)
  konto2.wyplata(22)
  println(konto1.stanKonta, konto2.stanKonta)

  // blad przy ustalaniu wartosci, 'readonly'
  // konto1.stanKonta = 3
  // konto1._stanKonta = 3

  // 7
  println
  println("7")
  val osoba1 = Osoba("Jan", "Kowalski")
  val osoba2 = Osoba("Piotr", "Nowak")
  val osoba3 = Osoba("Michal", "Nieznajomy")
  println(getHelloMessage(osoba1))
  println(getHelloMessage(osoba2))
  println(getHelloMessage(osoba3))

  // 8
  println
  println("8")
  println(filterZeros(List(0, 0, 0, 1, 4, 6, 0, 4, 9, 0, 4, 5, 0, 0, 0)))

  // 9
  println
  println("9")
  println(increaseByOne(List(1, 3, 6, 2)))

  // 10
  println
  println("10")
  println(magicFilter(List(-15, -5, 0, 5, 15, -13, 13, 12)))
 }

 // 1 E
 def generateList(days: List[String], ret: String): String =
 {
  if (days.nonEmpty) {
   return generateList(days.tail, ret + days.head + "\n")
  }
  ret
 }

 // 1 F
 def generateListReverse(days: List[String], ret: String): String =
 {
  if (days.nonEmpty) {
   return generateListReverse(days.tail, days.head + "\n" + ret)
  }
  ret
 }

 // 3
 def printTuple3(tuple3: (String, Int, Double)): Unit =
 {
  println("String: " + tuple3._1, "Int: " + tuple3._2, "Double: " + tuple3._3)
 }

 // 5
 def dayDescription(dayName: String): String = dayName match {
  case "Poniedzialek" => "Praca"
  case "Wtorek" => "Praca"
  case "Sroda" => "Praca"
  case "Czwartek" => "Praca"
  case "Piatek" => "Praca"
  case "Sobota" => "Weekend"
  case "Niedziela" => "Weekend"
  case _ => "Nie ma takiego dnia"
 }

 // 6
 class KontoBankowe(poczatkowyStanKonta: Int) {
  def this() = this(0)
  private var _stanKonta: Int = poczatkowyStanKonta

  def wplata(kwota : Int): KontoBankowe = {
   this._stanKonta += kwota
   this
  }

  def wyplata(kwota : Int): KontoBankowe = {
   this._stanKonta -= kwota
   this
  }

  def stanKonta : Int = this._stanKonta
 }

 // 7
 case class Osoba(imie: String, nazwisko: String) {
  def nazwa : String = imie + " " + nazwisko
 }
 def getHelloMessage(osoba: Osoba): String = osoba match {
  case Osoba("Jan", "Kowalski") => "Witaj Jan!"
  case Osoba("Piotr", "Nowak") => "Czesc Piotr!"
  case _ => "Witaj nieznajomy"
 }

 // 8
 def filterZeros(list: List[Int]): List[Int] = {
  var newList = new ListBuffer[Int]()
  list.foreach { element => if (element != 0) newList += element }
  newList.toList

  // krotka wersja:
  // return list.filter(v => v != 0)
 }

 // 9
 def increaseByOne(numbers : List[Int]) : List[Int] = {
  numbers.map((d) => d+1)
 }

 // 10
 def magicFilter(list: List[Int]): List[Int] = {
  var newList = new ListBuffer[Int]()
  list.foreach { element => if (-5 <= element && element <= 12) newList += scala.math.abs(element) }
  newList.toList
 }
}

											
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *