[PRO sieci] Kółko i krzyżyk z limitem czasu na ruch w języku Processing

Gra 'kółko i krzyżyk’ (tic tac toe) napisana w języku Processing (wersja używa funkcji z Javy do pobierania czasu). Dla 2 graczy, limit czasu 5 sekund, kółka/krzyżyki gracza który powinien się ruszyć zmieniają kolor z zielonego do czerwonego (przez żółty) i 'zanikają’ (zwiększa się przeźroczystość).

Plik gra.pde:

Field[][] fields;
// time to move for players in miliseconds
long timeToMove = 5000;
/* current/winner:
0 = none
1 = player one
2 = player two
*/
int currentPlayer = 0;
int gameWinner = 0;
/* game states:
0 = game not started
1 = game running
2 = game finished
*/
int gameState = 0;
// time of last time counter reset
long timeCounterStart = 0;

long getTime()
{
 // Java's function
 return System.currentTimeMillis() - timeCounterStart;
}

void resetTime()
{
 // Java's function
 timeCounterStart = System.currentTimeMillis();
}

// PROCESSING's function called at start of program
void setup()
{
 // window size
 size(600, 630);
 // draw anti-aliased lines/texts/shapes
 smooth(); 
 // initialize fields array
 fields = new Field[3][3];
 for(int i1 = 0; i1 < 3; i1++)
 {
  for(int i2 = 0; i2 < 3; i2++)
  {
   // create Fields with their 3 and position (position with 30 px offset from top)
   fields[i1][i2] = new Field(width / 3 * i1, 30 + 600 / 3 * i2, width / 3, 600 / 3);
  }
 }
}

// PROCESSING's function called every 'frame draw'
void draw()
{
 // set background color to rgb(0,0,0) [black]
 background(0);
 // game not started
 if(gameState == 0)
 {
  // set 'fill' [for text/shapes] color to rgb(255,255,255) [white]
  fill(255);
  // set text size to 20 px
  textSize(20);
  // draw text
  text("Press ANY KEY to Start", width / 2 - width / 4, height / 2);
 }
 // game is running
 else if(gameState == 1)
 {
  // check time left for move (switch player?)
  if(checkTimeForMove()) // true = time elapsed
  {
   switchPlayer();
  }
  // set 'fill' [for text/shapes] color to rgb(255,255,255) [white]
  fill(255);
  textSize(15);
  text("Player " + getPlayerName(currentPlayer) + " move", 150, 20);
  // draw time left for move
  setDrawColorByTimeLeft();
  textSize(20);
  double timeLeft = ((double)timeToMove - (double)getTime()) / 1000.0;
  text("" + timeLeft, 20, 20);
  // call draw function for each Field
  for(int i1 = 0; i1 < 3; i1++)
  {
   for(int i2 = 0; i2 < 3; i2++)
   {
    fields[i1][i2].draw();
   }
  }
 }
 // someone won game
 else
 {
  // set 'fill' [for text/shapes] color to rgb(255,255,255) [white]
  fill(255);
  // set text size to 20 px
  textSize(20);
  // draw text
  if(gameWinner > 0)
  {
   text("Player " + getPlayerName(gameWinner) + " won game!", width / 2 - width / 4, height / 2);
  }
  else
  {
   text("Game draw!", width / 2 - width / 4, height / 2);
  }
  text("Press ANY KEY", width / 2 - width / 4, (height / 2) + 30);
 }
}
 
//mouse & key functions
void mousePressed()
{
 if(gameState == 1)
 {
  for(int i1 = 0; i1 < 3; i1++)
  {
   for(int i2 = 0; i2 < 3; i2++)
   {
    fields[i1][i2].click(mouseX, mouseY);
   }
  }
 }
 else
 {
  keyPressed();
 }
}

void keyPressed()
{
 if(gameState == 0)
 {
  gameState = 1;
  switchPlayer();
 }
 else if(gameState == 2)
 {
  gameState = 0;
 }
}

String getPlayerName(int id)
{
 if(id == 1)
 {
  return "ONE";
 }
 else
 {
  return "TWO";
 }
}

void setDrawColorByTimeLeft()
{
 double alpha = (double) (timeToMove-getTime()) / (double) timeToMove;
 int g = 255;
 int r = 0;
 if(alpha > 0.5)
 {
  r = (int) ((1 - alpha) * 510);
 }
 else
 {
  r = 255;
  g -= (0.5 - alpha) * 510;
 }
 int alphaValue = (int) (alpha * 155.0) + 100;
 fill(r, g, 0, alphaValue);
 stroke(r, g, 0, alphaValue);
}

void switchPlayer()
{
 resetTime();
 if(currentPlayer == 2)
 {
  currentPlayer = 1;
 }
 else
 {
  currentPlayer = 2;
 }
}

boolean checkTimeForMove()
{
 return timeToMove < getTime();
}

int getWinner()
{
 // lines
 for(int i = 0; i < 3; i++)
 {
  if(fields[i][0].getOwner() != 0 && fields[i][0].getOwner() == fields[i][1].getOwner() && fields[i][1].getOwner() == fields[i][2].getOwner())
 {
  return fields[i][0].getOwner();
  }

  if(fields[0][i].getOwner() != 0 && fields[0][i].getOwner() == fields[1][i].getOwner() && fields[1][i].getOwner() == fields[2][i].getOwner())
 {
  return fields[0][i].getOwner();
  }
 }
 // diagonal 1
 if(fields[0][0].getOwner() != 0 && fields[0][0].getOwner() == fields[1][1].getOwner() && fields[1][1].getOwner() == fields[2][2].getOwner())
 {
  return fields[0][0].getOwner();
 }
 // diagonal 2
 if(fields[0][2].getOwner() != 0 && fields[0][2].getOwner() == fields[1][1].getOwner() && fields[1][1].getOwner() == fields[2][0].getOwner())
 {
  return fields[0][2].getOwner();
 }
 return 0;
}


// Field:
//
//
class Field
{
 int x;
 int y;
 int w;
 int h;
 int fieldOwner = 0;

 Field(int posX, int posY, int fieldWidth, int fieldHeight)
 {
  x = posX;
  y = posY;
  w = fieldWidth;
  h = fieldHeight;
 } 

 void clear()
 {
  fieldOwner = 0; 
 }

 int getOwner()
 {
  return fieldOwner;
 }

 void click(int mx, int my)
 {
  if(fieldOwner > 0)
  {
   return;
  }
  if(mx > x && mx < x+w && my > y && my < y+h)
  {
   fieldOwner = currentPlayer;
   gameWinner = getWinner();
   if(gameWinner == 0)
   {
    for(int i1 = 0; i1 < 3; i1++)
    {
     for(int i2 = 0; i2 < 3; i2++)
     {
      if(fields[i1][i2].getOwner() == 0)
      {
       // not all fields are full
    switchPlayer();
       return;
      }
     }
    }
   }
   for(int i1 = 0; i1 < 3; i1++)
   {
    for(int i2 = 0; i2 < 3; i2++)
    {
     fields[i1][i2].clear();
    }
   }
   gameState = 2;
  }
 }

 void draw()
 {
  noFill();
  stroke(255);
  strokeWeight(3);
  rect(x, y, w, h);
  stroke(150,0,150, 160);
  if(fieldOwner == currentPlayer)
  {
   strokeWeight(6);
   setDrawColorByTimeLeft();
  }
  noFill();
  if(fieldOwner == 1)
  {
   ellipseMode(CORNER);
   ellipse(x, y, w, h);
  }
  else if(fieldOwner == 2)
  {
   line(x, y, x+w, y+h);
   line(x+w, y, x, y+h);
  }
 }
}

Oczywiście każdy pisze sam, zero ściągania 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii PJWSTK. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *