Archiwum kategorii: PJWSTK – ASD

Algorytmy i struktury danych

[PJWSTK] ASD – Kolokwium 4 – Rozwiązanie

Czwarte zadanie z ASD: Rozważmy uporządkowany ciąg C różnych liczb naturalnych długości n>0 oraz wybrany element c tego ciągu. Dalej przyjmujemy, że algorytm wyszukiwania binarnego jest zgodny z poniższym (zakładamy indeksowanie elementów ciągu od wartości początkowej 0): 1 l:=0, r:=n-1, m:=(l+r)/2; 2 3 while (C[m]!=c) { 4 if (C[m]<c) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PJWSTK, PJWSTK - ASD | Dodaj komentarz

[PJWSTK] ASD – Kolokwium 3 – Rozwiązanie

Trzecie zadanie z ASD: Rozważmy niepuste drzewo binarne T etykietowane literami alfabetu angielskiego (tylko małe litery) i zapisane wierzchołkowo tak, że pozycję dowolnego wierzchołka x w drzewie T określa ciąg skierowań krawędzi (L – lewa krawędź, P – prawa krawędź) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PJWSTK, PJWSTK - ASD | 14 komentarzy

[PJWSTK] ASD – Kolokwium 2 – Rozwiązanie

Drugie zadanie z ASD: Rozważmy dowolny indeksowany ciąg liczb naturlanych C, dla którego definiujemy pojęcie wskaźnika aktualnej pozycji POS. Dalej wprowadzamy dwie operacje na elementach tego ciągu: R() – usunięcie elementu c ciągu o indeksie POS+1, następnie przesunięcie wskaźnika POS … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PJWSTK, PJWSTK - ASD | 15 komentarzy

[PJWSTK] ASD – Kolokwium 1 – Rozwiązanie

Rozwiązanie na 100%. Treść: Rozważmy rodzinę C ciągów rekurencyjnych C{n}, gdzie n jest pewną liczbą naturalną, których elementy zawarte są w zbiorze liczb naturalnych. Dalej i-ty element ciągu C{n} zapisujemy jako C{n}(i) i definiujemy rekurencyjnie w następujący sposób: n, dla i=0, C{n}(i-1)/2, dla i>0 oraz C{n}(i-1) będącego liczbą parzystą, 3C{n}(i-1)+1, dla i>0 oraz C{n}(i-1) będącego liczbą nieparzystą. Na przykład … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PJWSTK, PJWSTK - ASD | Dodaj komentarz

[PJWSTK] ASD – Wprowadzenie – przykładowe rozwiazania

Gdyby ktoś nie pamiętał adresu do testowania kodu: http://asd.spox.spoj.pl/ Najlepsze rozwiązanie to kod w C, używa najmniej pamięci i wykonuje się w 0.09 sec (wynik: 100%). #include <stdio.h> int main() { unsigned int iloscDoWczytania; fscanf(stdin, "%u", &iloscDoWczytania); unsigned int podstawa; … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PJWSTK, PJWSTK - ASD | 4 komentarze